'Neem de tijd, er is genoeg'
Tarieven

Graag neem ik voldoende tijd en aandacht voor jou als cliënt. Vanwege de beperkte behandeltijd die zorgverzekeraars vergoeden, heb ik besloten geen contracten met hen af te sluiten. Dat betekent je van mij een factuur krijgt die je zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw gekozen pakket en de polisvoorwaarden wordt de behandeling (deels) vergoed als psychosomatische fysiotherapie. Dit kun je vooraf bij jouw zorgverzekeraar navragen.

Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet (wetgeving die jouw werkgever verplicht zorg te dragen voor preventie en re-integratie bij ziekte) zullen veel werkgevers beschikken over een budget voor preventie en behandeling van stress- en werk gerelateerde klachten. Mogelijk is een tegemoetkoming in de kosten bespreekbaar tussen jou en jouw werkgever. Ik kan hiervoor een passende offerte maken.

Annuleren

Wil je een afspraak afzeggen of verzetten, doe dit dan 24 uur van tevoren. Dit kan telefonisch 06-10731501 of per mail info@praktijk-interactie.nl.

Te laat geannuleerd of je afspraak vergeten? Dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Psychosomatische therapie
Oriënterend gesprek 15 minuten

gratis

Intake 60 minuten

78,-

Behandelconsult 55 minuten

59,-

Telefonisch consult per 15 minuten

15,-

Toeslag aan huis (binnen 6 km)

12,-

Verslag op eigen verzoek

50,-

Voor bedrijven: Individuele behandelingen (traject op maat op aanvraag)

Runningtherapie
Oriënterend gesprek

gratis

Traject individueel

450,-

inclusief intake en evaluatie
Traject groep max. 4 personen

250,- pp

inclusief individuele intake en evaluatie

Traject duurt 10 weken en is op basis van 1x per week begeleide training. Voor meermaals per week met begeleiding vraag naar de mogelijkheden.

Voor bedrijven: vraag naar de mogelijkheden of een offerte.

Energy control methode
Oriënterend gesprek

gratis

Intake/rustmeting/inspanningstest 90min

95,-

Wekelijkse rustmeting 30min

35,-

Intake/rustmeting 60min

75,-

Tips voor vergoeding

Zorgverzekering
Doordat ik een geregistreerde runningtherapeut bij stichting Runningtherapie Nederland ben, wordt deze therapie (gedeeltelijk) vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Kijk in de polis van uw aanvullende verzekering en houd er rekening mee dat een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk is.

  • AV CZ:  je krijgt cursussen en beweegprogramma’s die gericht zijn op gezondheidsbevordering vergoed.
  • AV Vrije Keuze Extrafit of hoger bij ONVZ: je krijgt  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.
  • AV verzekering bij VvAA: je krijgt Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Preventiecursussen”. De vergoeding hangt af van welke aanvullende verzekering je hebt.
  • AV verzekering bij Zorg en Zekerheid: je krijgt Runningtherapie vergoed tot een maximum van 150 euro.
  • AV Compleet bij PNO Zorg: je krijgt  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.

Werkgever
Wanneer je (deels) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat jouw werkgever bereid is de kosten te vergoeden. Werk je nog wel maar ervaar je stressgerelateerde klachten, informeer bij je werkgever of je Runningtherapie kunt volgen ter preventie.

Eigen bedrijf
De kosten van Runningtherapie kun je mogelijk declareren als aftrekpost onder “coaching / persoonlijke ontwikkeling”. Vraag ernaar bij jouw belastingadviseur of administratiekantoor.

PGB
Als je PGB ontvangt, is het mogelijk Runningtherapie vergoed te krijgen onder de noemer “activerende begeleiding”. Vraag hiernaar bij het zorgloket van jouw gemeente.

UWV/Gemeente
Ben je op dit moment werkloos en ontvang je een uitkering? Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om cursussen en/of coaching tbv jouw herstel en re-integratie geheel of gedeeltelijk te betalen.