Tips voor vergoeding

Tips voor vergoeding

Zorgverzekering
Doordat ik een geregistreerde runningtherapeut bij stichting Runningtherapie Nederland ben, wordt deze therapie (gedeeltelijk) vergoed door verschillende zorgverzekeraars. Kijk in de polis van uw aanvullende verzekering en houd er rekening mee dat een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk is.

  • AV CZ:  je krijgt cursussen en beweegprogramma’s die gericht zijn op gezondheidsbevordering vergoed.
  • AV Vrije Keuze Extrafit of hoger bij ONVZ: je krijgt  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.
  • AV verzekering bij VvAA: je krijgt Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Preventiecursussen”. De vergoeding hangt af van welke aanvullende verzekering je hebt.
  • AV verzekering bij Zorg en Zekerheid: je krijgt Runningtherapie vergoed tot een maximum van 150 euro.
  • AV Compleet bij PNO Zorg: je krijgt  Runningtherapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.

Werkgever
Wanneer je (deels) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat jouw werkgever bereid is de kosten te vergoeden. Werk je nog wel maar ervaar je stressgerelateerde klachten, informeer bij je werkgever of je Runningtherapie kunt volgen ter preventie.

Eigen bedrijf
De kosten van Runningtherapie kun je mogelijk declareren als aftrekpost onder “coaching / persoonlijke ontwikkeling”. Vraag ernaar bij jouw belastingadviseur of administratiekantoor.

PGB
Als je PGB ontvangt, is het mogelijk Runningtherapie vergoed te krijgen onder de noemer “activerende begeleiding”. Vraag hiernaar bij het zorgloket van jouw gemeente.

UWV/Gemeente
Ben je op dit moment werkloos en ontvang je een uitkering? Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om cursussen en/of coaching tbv jouw herstel en re-integratie geheel of gedeeltelijk te betalen.